ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-11-01 Говьсүмбэр аймаг

“ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙГДСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ТӨЛӨВЛӨСӨН ХУГАЦААНД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР Б.САРАНТУЯА ОРОН НУТГИЙН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ДАДЛАГА СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2019-10-07 Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР Б.САРАНТУЯА ОРОН НУТГИЙН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ДАДЛАГА СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-09-30 Говьсүмбэр аймаг

“Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2019-09-25 Говьсүмбэр аймаг

ОРОН НУТАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ДАГАЛДАН ГАРСАН ДҮРЭМ, ЖУРМЫГ СУРТАЛЧЛАН ТАНИУЛАХ ЗОРИЛГОТОЙ “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ”-Д ХАМРАГДЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-09-17 Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХОМ-ТЭЙ ТАНИЛЦАХ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ТУХАЙ /2019/

2019-09-16 Говьсүмбэр аймаг

АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХОМ-ТЭЙ ТАНИЛЦАХ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ТУХАЙ /2019/

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2019-09-13 Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР "ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.