Үр дүнд: 1
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨАудитын төлөвлөгөөГовьсүмбэр аймаг2020
Үр дүнд: 1