ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ОРОН НУТГИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО.


             Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1-д заасны дагуу орон нутгийн Хурлын сонгуульд Нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.ГОВЬСҮМБЭР - АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ1татах
2.ГОВЬСҮМБЭР - СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ2татах