ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ


Орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуульд оролцох хүсэлтэй нам, эвсэл нь Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6-д заасны дагуу сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг 2020 оны 06 дугаар сарын 24-ний дотор, мөн бие даан нэр дэвшигч нь сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө 2020 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө, 37.7-д заасны дагуу хандивын тайланг 2020 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газарт тус тус  ирүүлнэ үү.

 

Жич: Хандивын тайланг бэлтгэх загвар маягтыг Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 205 тоот өрөөнд ирж авна уу. Холбоо барих утас: 7054-3179, 9600-1177.