ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.


Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны үйл ажиллагааны товч мэдээлэл, санхүүгийн тайлан гаргахад анхаарах асуудал, санхүүгийн тайлангийн аудитын бодлого, чиглэл, танилцуулга мэдээллийг улсын болон орон нутгийн төсвийн, ОНӨААН байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нарын нийт 121 хүнийг хамруулан 2020.01.13-2020.01.16-ны өдрүүдэд хийлээ.