ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.


Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт 2019 оны 09 дсүгээр сарын 30-ны өдөр боллоо.

Аудитын нээлтэд Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, аудитын менежер, хариуцсан аудиторууд, аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газрын дарга болон тус хэлтсийн мэргэжилтнүүд, нягтлан бодогч, нярав зэрэг холбогдох албан тушаалтнууд оролцлоо.

Аудитыг Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа нээж, аудитын зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүн болон анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөв.