ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР Б.САРАНТУЯА ОРОН НУТГИЙН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ДАДЛАГА СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.


Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль тус аймагт 2019.10.09-11-ний хооронд зохион байгуулагдахтай холбоотой дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа дадлага сургуулилтад хамрагдаж байна. Говьсүмбэр аймагт Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга, хурандаа Б.Ууганбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа бөгөөд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн өнөөдөр аймгийн Онцгой комисс, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуудад Гамшгаас хамгаалах менежмент, ослын үеийн удирдлагын системийн тухай ойлголт, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны хэрэгжилт, Мал, амьтны гоц халдварт өвчний үед хорио цээрийн дэглэм тогтоох, “Бэлэн байдлын сургалт, Монгол орны газар хөдлөлтийн төлөв байдал, ерөнхий ойлголт зэрэг сэдвүүдээр сургалт явууллаа. Сургалтад Говьсүмбэр аймгийн Онцгой комисс, орон нутгийн бүх шатны Засаг дарга, Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай салбар зөвлөлийн гишүүд, албад, мэргэжлийн анги, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дарга нар, Онцгой байдлын газрын офицер алба хаагчид оролцлоо.