ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.


         Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон Төрийн албаны Зөвлөл, Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран зохион байгуулсан төрийн албаны шинэтгэл, Төрийн албаны тухай хууль, дагалдан гарсан дүрэм, журмыг сурталчлан таниулах зорилготой “Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн сургалт”-д хамрагдлаа. Уг арга хэмжээнд Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Д.Баатарсайханаар ахлуулсан ажлын хэсэг тус аймгийн албан хаагчдад арга зүйн сургалт зохион явуулсан бөгөөд төрийн албаны шинэчлэлийн бодлогын үзэл баримтлал, шинэ хуулийн үзэл санаа, ач холбогдол, төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалтын тухай, холбогдох журмууд, ёс зүй, анхаарах асуудлууд зэрэг төрийн албаны шинэ хуультай холбоотой асуудлуудаар мэдээлэл хийлээ.