ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.


 Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/45 дугаар тушаалаар батлагдсан Үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөг үндэслэн Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр боллоо.

Аудитын нээлтэд Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, аудитын менежер, хариуцсан аудиторууд, аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга, мэргэжилтэн, улсын болон хувийн цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч, арга зүйч, нягтлан бодогч зэрэг холбогдох албан тушаалтнууд оролцлоо.

Аудитыг Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа нээж, аудитын зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүн болон анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөв.